Akustická pena / molitan

Akustická pena / molitan

Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (nahrávacie štúdiá, reštaurácie, školy).

Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (nahrávacie štúdiá, reštaurácie, školy).

.

Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (nahrávacie štúdiá, reštaurácie, školy).

Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn, je odolný voči organickým rozpúšťadlám (odhlučnenie kompresorov, klimatizáciou).

.

Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (nahrávacie štúdiá, reštaurácie, školy).
Akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (nahrávacie štúdiá, reštaurácie, školy).
Nehorľavá akustická pena / akustický molitan – špeciálny materiál zabraňuje odrazu zvukových vĺn a zlepšuje akustické vlastnosti v interiéroch (technickej miestnosti, kotolne).