Akustické podhľadové kazety

Akustické podhľadové kazety

Špeciálny panel zabraňuje vzniku ozveny, zvyšuje zrozumiteľnosť reči a znižuje hluk v interiéri.

Špeciálny panel zabraňuje vzniku ozveny, zvyšuje zrozumiteľnosť reči a znižuje hluk v interiéri. Je potiahnutý textíliou TREVIRA.