Mappysil CR Bugnato

Mappysil CR Bugnato

 Mappysil Bugnato
Mappysil CR Bugnato je akustický izolačný a absorpčný materiál vyrobený z dvoch vrstiev samozhášavé a nepriepustné expandovanej polyuretánovej peny. Medzi týmito vrstvami je elastomerická membrána s veľmi vysokou hustotou (Mappysilent). Mappysil CR Bugnato pôsobí v širokom frekvenčnom spektre. Tieto vlastnosti produkt získava vďaka absorpčné schopnosti expandovaného polyuretánu a skvelým zvukovo izolačným schopnostiam elastomerické membrány.
Vzor 3

MAPPYSIL CR BUGNATO – vzor 3

Rozmery (mm): 1000 / 1000 / 50